Vertu

Thông tin Nhà sản xuất

 VertuEmail: 

http://www.vertu.com/

Vertu© là tên thương hiệu điện thoại di động được đánh giá là đắt và sang trọng trên thế giới hiện nay. Các điện thoại hiệu Vertu đều được sản xuất thủ công, và có giá từ 4.500 USD đến 60.000 USD.